كل عناوين نوشته هاي دختري به سوي آسمان

دختري به سوي آسمان
[ شناسنامه ]
عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ، ...... يكشنبه 90/9/27
با عشق ممکن است تمام محال ها.... ...... يكشنبه 90/9/27
ايكه زهر تو سوخت جانم را ...مردنم را ببين و بعد برو ....... ...... سه شنبه 90/7/19
تو آنجا و من اينجا.... ...... سه شنبه 90/7/19
بي خبري ...... سه شنبه 90/7/19
  ==>   ليست آرشيو شده ها